โอกาสช่วยลดโลกร้อนในวิกฤตโควิด-19

Updated: Sep 10, 2020


ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลส่วนใหญ่ทั่วโลกต่างมีมาตรการในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการพยายามชะลอการระบาดเข้าสู่ช่วงพีค (จุดที่มีการระบาดสูงสุดในประเทศ) ออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการซื้อเวลาให้วงการแพทย์สามารถพัฒนาวิธีการรักษาและคิดค้นวัคซีนที่มีประสิทธิผลได้ รวมทั้งเพื่อให้ทรัพยากรด้านสาธารณสุขอันมีอยู่จำกัดสามารถรับมือกับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นลำดับความสำคัญในการให้บริการกับกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงที่สุดก่อน


“การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)” รวมถึงการกักตัวเองไว้ในบริเวณบ้าน จึงเป็นมาตรการสำคัญที่หลาย ๆ ประเทศนำมาใช้ เปรียบเสมือนการถอนเท้าออกจากคันเร่งรถยนต์ที่กำลังจะพุ่งทะยานลงเหว และวิธีการหนึ่งในมาตรการนี้ก็คือการใช้ “เทคโนโลยีไอที”เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร อาทิ การทำงานจากบ้าน (Work from home) การเรียนการสอนหนังสือทางไกล (Online learning) รวมถึงการใช้หุ่นยนต์มาให้บริการผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องถูกกักตัวเพื่อลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน


และแน่นอนที่สุดว่ากิจกรรมเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยดิจิทัลดาต้า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายโทรคมนาคม 4G และ 5G แทบทั้งสิ้น...


เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา (16 – 20 มีนาคม 2563) นายเธียรรี บรีตัน (Thierry Breton) หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมภายในของสหภาพยุโรป (EU Commissioner for Internal Market and Services) ได้ออกมาเปิดเผยว่า ผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง ทั้ง YouTube และ Netflix ต่างตกลงที่จะลดคุณภาพของวิดีโอสตรีมมิ่งให้ลงมาอยู่ในระดับมาตรฐาน (ที่ขนาดของข้อมูลจะเล็กกว่าระดับละเอียด) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประชากรหลายล้านคนในสหภาพยุโรปในช่วงของการเว้นระยะห่างทางสังคมนั้นจะราบรื่น ไม่สะดุดและไม่มีปัญหา โดยมีระยะเวลาการลดคุณภาพลง 30 วัน หลังจากนั้นแล้วจะมีการประเมินผลอีกครั้ง ซึ่ง Netflix คาดการณ์ว่า การลดคุณภาพของวิดีโอสตรีมมิ่ง จะช่วยลดปริมาณการสัญจรของข้อมูลดิจิทัล (data traffic) ของเครือข่ายในสหภาพยุโรปได้ถึง 25%

นายเธียรรี ยังได้เน้นย้ำต่อไปว่า ทั้งผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม และแม้กระทั่งผู้ใช้งานเอง ต่างต้องมีส่วนรับผิดชอบในการใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความจำเป็นมากในช่วงเว้นระยะห่างทางสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นที่สุด สอดคล้องกับผู้ประกอบการทางด้านโทรคมนาคมในยุโรป อาทิ Orange MasMovil Telefonica หรือ Vodafone ที่ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ใช้งาน จัดลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ทำงานทางไกลในแต่ละวัน โดยเฉพาะการเลื่อน ลด หรือ งดการใช้งานวิดีโอสตรีมมิ่งและเล่นเกมในช่วงชั่วโมงที่มีการใช้งานสูง


การเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทำที่เกินเลยแต่อย่างใด เพราะมีหลักฐานปรากฎชัดเจนจากหลายบริษัทผู้ให้บริการด้านเครือข่าย อาทิ บริษัท Heficed ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการ IP Address ด้วยตนเอง เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30% ในยุโรป ขณะที่บริษัท Cloudflare ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายระดับโลก ชี้ให้เห็นว่า ปริมาณ internet traffic ในอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 สูงสุดในยุโรป เพิ่มขึ้น 30% โดยรวมในช่วงวันที่ 5 -15 มีนาคมที่ผ่านมา จากการที่ใช้งานต่าง ๆ กัน อันได้แก่ ระบบแช็ตออนไลน์เพิ่มขึ้น 1.3 – 3 เท่าตัวจากการใช้งานช่วงปกติ วิดีโอสตรีมมิ่งเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าตัว การใช้เว็บไซต์ข่าวสารเพิ่มขึ้นประมาณ 30 – 60% การเล่นเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นประมาณ 20% นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์กันว่า การใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ก็น่าจะมีปริมาณ traffic เพิ่มขึ้นด้วย (แต่ Cloudflare ไม่ได้นำมาเปิดเผย)


นี่คือภัยร้ายต่อโลกที่มาพร้อมกับวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้...

เคบีโอ เอิร์ธ เข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงที่โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกนี้ดี โดยเฉพาะเพื่อการทำงาน การประชุมระหว่างกันแบบ teleconference หรือการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์และทำให้กิจกรรมทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไปได้เป็นปกติ และเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมอาจทำให้ท่านว้าวุ่นใจ เคร่งเครียด และต้องหาทางออกด้วยการบริโภคความบันเทิงผ่านอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลดาต้า


แต่ในฐานะที่ท่านเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้และท่านได้เข้าใจว่าเหรียญอีกด้านหนึ่งของอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลดาต้าคือการเป็นตัวการเร่งวิกฤตโลกร้อน (ถ้ายังไม่เข้าใจ ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านได้อ่านบทความวิชาการที่ผ่าน ๆ มาของ KBO Earth ที่อธิบายท่านให้เข้าใจได้ง่าย ๆ เช่น บทความ “นิทานโลกร้อน: วายร้ายในคราบคนดีที่ไม่ (ค่อย) มีใครรู้”) แล้วท่านจะยังใช้อินเทอร์เน็ตและดิจิทัลดาต้าอย่างไม่ลืมหูลืมตากันอีกหรือ?


ในวิกฤตโควิด-19 เคบีโอ เอิร์ธยังคงยืนหยัดในการรณรงค์เพื่อลดการใช้งานดิจิทัลดาต้าและอินเทอร์เน็ตที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกรูปแบบ เพื่อแก้ไขวิกฤตโลกร้อนอย่างถูกต้องและตรงจุด เพราะเมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสนี้สิ้นสุดลง เมื่อนั้นภาวะโลกร้อนที่คืบคลานเข้าใกล้ตัวท่านมากขึ้นเรื่อย ๆ จะกลับทวีความรุนแรงขึ้นอย่างประมาณมิได้ ด้วยความประมาท ไม่ระมัดระวังและปล่อยไปตามความอยากของตัวท่านเองในช่วงนี้...

แต่เรายังช่วยโลกไว้ได้ครับ! นอกจากการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและความรับผิดชอบในการอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดเพื่อสังคมโดยรวมแล้ว เราในฐานะผู้ใช้งานดิจิทัลดาต้าและอินเทอร์เน็ต มีหน้าที่ในการช่วยสังคมเพื่อให้กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อโลกต่าง ๆ สามารถดำเนินต่อไปได้บนโลกออนไลน์อย่างราบรื่น ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม ลดหรือเลิกการใช้งานดิจิทัลดาต้าและอินเทอร์เน็ตที่ไม่จำเป็น ลบดิจิทัลดาต้าที่ไม่ใช้งานแล้วหรือหมดคุณค่าออกจากระบบของท่านเสีย


“...หรือจะพูดง่าย ๆ คือ เราควรใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริง ๆ เช่น ใช้หาข้อมูลหรือส่งข้อมูลในการเรียนและการทำงาน , VDO Call หากันแทนที่จะออกมาเจอกัน , ใช้สั่งอาหาร สั่งสินค้าออนไลน์แทนการออกไปซื้อเอง และอีกมากมายที่อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์กับเรา เพราะว่าทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลดาต้านั้น สร้างความร้อนให้แก่โลกอยู่แล้ว ดังนั้น เราจึงไม่ควรสร้างความร้อนไปกับกิจกรรมที่ไร้ประโยชน์ หรือไร้สาระจนเกินไป เช่นการดูหนังออนไลน์หลาย ๆ ชั่วโมงติดต่อกัน เล่นเกมออนไลน์อย่างไม่บันยะบันยัง ทั้งนี้ อะไรที่ดูไร้สาระในการใช้อินเทอร์เน็ตและต้องใช้เวลานานกับมันเราก็ไม่ควรทำเมื่อเรามองเห็นโทษ... และที่ดีที่สุด ตอนนี้เราเองก็มีเวลามากพอที่จะมานั่งลบรูปภาพ วีดีโอ และไฟล์ขยะที่ไม่จำเป็น ออกจากคลาวด์และอุปกรณ์สื่อสารของเรา เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้สบายและปล่อยความร้อนน้อยลง ตลอดจนทำให้อุปกรณ์สื่อสารของเราทำงานได้ไหลลื่นขึ้นและมีเนื้อที่เก็บความทรงจำใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย”


วิกฤตโควิด-19 เปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน สะท้อนให้เห็นว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอ ขึ้นอยู่กับท่านเองว่าจะมีทัศนคติและเลือกที่จะคว้าโอกาสนี้อย่างไร...

อนาคตของโลกอยู่ในมือท่านแล้วครับ


บทความโดย พีรพงษ์ เจียรณัย

.

SAVE THE CLIMATE

ร่วมหยุดภาวะโลกร้อน กับ KBO EARTH

——————————–

-“ลด” การใช้อินเทอร์เน็ต

-“ลบ” ดิจิทัลดาต้าที่ไร้ประโยชน์

-“ลด” การใช้พลาสติก และกระแสไฟฟ้า

-“เพิ่ม” ชีวิตกรีนไลฟ์ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า

– 4 HOURS OF NO WI-FI หยุดใช้อินเทอร์เน็ตทุกเช้าวันอาทิตย์ ในช่วงเวลา 06.00 – 10.00 น

แหล่งอ้างอิง:

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-20-20-intl-hnk/h_4e36d13a9eb38b1f0b3c1aef9feecefc

https://www.techradar.com/news/netflix-and-youtube-asked-to-limit-services-to-prevent-network-crash

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-19/netflix-to-cut-streaming-traffic-in-europe-to-relieve-networks

47 views