"โครงการร่วมระหว่างสององค์กรเพื่อลดโลกร้อน"

Updated: Sep 10, 2020การประชุมร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

หัวข้อการประชุมคือ “โครงการร่วมระหว่างสององค์กรเพื่อลดโลกร้อน”

การประชุมจัดขึ้นที่ที่ทำการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก บางเขน ผู้ร่วมประชุมได้แก่

1. พล.อ. วีรชัย อินทุโสภณ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

2. พล.อ. ปิยะ ครุธเวโช ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

3. พล.ท. พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ กรรมการมูลนิธิฯ/ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ และฝึกอบรมมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

4. พ.อ. ปณิธิ เกตุทัต อนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

5. รอ. พิทักษ์ ตีรณกุล รน. กรรมการบริหาร KBO Earth

6. ดร.กนกรส ผลากรกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ KBO Earth

7. คุณบทวดี ณ เชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายบุคคล KBO Earth

ในการประชุมช่วงแรกได้พูดถึงสถานการณ์ทั่วไปและผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้งานของมูลนิธิทั้งสองต้องหยุดชะงักไป เช่น แผนการบรรยายตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงเข้าประเด็นถึงโครงการที่สามารถจะทำร่วมกันได้ในปีนี้

ทาง KBO Earth ได้พูดถึงงานวิจัยและแผนการทดลองที่จะทำเพื่อนำไปสนับสนุนงานรณรงค์ของ KBO Earth ซึ่งก่อนหน้านี้จากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม ทางมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกได้แสดงความสนใจเป็นพิเศษในโครงการทดสอบคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าการสื่อสารด้วยดิจิทัลดาต้าในส่วนที่เป็นการสื่อสารแบบไร้สายสามารถทำให้ไอน้ำในอากาศและก๊าซเรือนกระจกร้อนได้จริง โดยทางมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกได้เสนอตัวที่จะร่วมโครงการนี้ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านไมโครเวฟ คือ รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาร่วมโครงการ สำหรับทาง KBO Earth ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ ร่วมทำงานกับทีมวิชาการ สำหรับเวลาในการทำโครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6-10 เดือน และจะสามารถเริ่มโครงการได้ในกลางเดือนกรกฎาคมนี้

งานพิสูจน์ผลของไมโครเวฟนี้จะมีประโยชน์มากกับประเทศชาติ และข้อมูลนี้จะมาสนับสนุนการรณรงค์ของ KBO Earth ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถใช้ประกอบกับงานวิจัยเชิงข้อมูลด้านการใช้พลังงานจาก Data Center ของ ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล และคุณพีรพงษ์ เจียรณัย ที่กำลังจะเริ่มทำงานวิจัยส่วนนี้เพื่อนำข้อมูลมาสนับสนุนการรณรงค์ของ KBO Earth เช่นกัน

สำหรับกิจกรรมด้านอื่น ๆ อาจจะต้องรอให้สถานการณ์การระบาด COVID-19 ดีขึ้นกว่าเดิมจึงจะมาประชุมหารือเพื่อดำเนินการต่อไป

รอ.พิทักษ์ ตีรณกุล รน.

23 มิถุนายน 2563

49 views