ทีมงาน KBO Earth ได้เดินทางไปที่กองบัญชาการกองทัพไทย22 ส.ค. 2562 :  ทีมงาน KBO Earth นำโดย  รอ.พิทักษ์ ตีรณกุล รน. ,ดร.กนกรส ผลากรกุล และทีมงาน ได้เดินทางไปที่กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเข้าพบ พลเอก วีรชัย อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงร่วมกันคิดหาทางประสานงานในแนวทางต่างๆที่ไปด้วยกันได้บรรยากาศการสนทนาเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ทุกท่านในห้องประชุมมีความสนใจในเนื้อหาต่อกันและกันเต็มที่ ซึ่งทางทีมงานมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แสดงให้เห็นจุดยืนชัดเจนว่าต้องการให้มลภาวะทางธรรมชาติลดลงและหายไปจากโลกใบนี้ให้ได้ทั้งนี้ พลเอก วีรชัย อินทุโศภน เสนอว่าควรจะร่วมมือกันทำงาน โดยยินดีที่จะร่วมแรงร่วมใจกับ KBO Earth เพราะถ้าทำงานร่วมกันจะไปได้ไกลกว่า และ พลโท พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ กรรมการมูลนิธิฯ ได้กล่าวถึงเรื่องงานวิจัยว่า “เป็นสิ่งที่ KBO Earth ต้องทำควบคู่กันไปอยู่แล้ว แต่ถ้าเรารองานวิจัยพวกเราคงแย่กันหมดแน่ เพราะโลกร้อนขึ้นทุกปี เราต้องรณรงค์ไปก่อน มารอวิจัยไม่ได้ เพราะงานวิจัยอาจใช้เวลานาน สมมุติถ้าทำวิจัยไป 3 ปี ถึงตอนนั้นโลกของเราอาจจะอยู่อาศัยไม่ได้แล้ว” พลโท พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ ท่านให้แนวทางการทำงานดังนี้ไว้ วันนี้ได้สนทนากันหลากหลายในทุกมิติ ทั้งมิติบทบาททั้งภาครัฐฯ และภาคเอกชน รวมถึงด้านกฏหมายและหลักเศรฐศาสตร์ ว่ามุมไหนและส่วนใดขององค์กร จะสามารถผลักดันการรณรงค์ฯได้สุดท้าย พลเอก วีรชัย อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ท่านบอกกับพวกเราว่า “วันนี้ถือว่าเราเป็นสมาชิกซึ่งกันและกันแล้ว ต้องร่วมงานกันต่อไป”KBO Earth ต้องขอขอบคุณมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ที่ได้ให้ความรู้และแนวทางต่างๆกับทีม KBO Earth และร่วมสนับสนุนการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือให้สภาวะธรรมชาติของโลกนี้กลับคืนมาดังเดิม


SAVE THE CLIMATE ร่วมหยุดภาวะโลกร้อน กับ KBO EARTH ——————————– “ลด” การใช้อินเทอร์เน็ต “ลบ” ดิจิทัลดาต้าที่ไร้ประโยชน์ “ลด” การใช้พลาสติก และกระแสไฟฟ้า “เพิ่ม” ชีวิตกรีนไลฟ์ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า 4 HOURS OF NO WI-FI หยุดใช้อินเทอร์เน็ต ทุกเช้าวันอาทิตย์ ในช่วงเวลา 06.00 – 10.00 น. ———————————–

5 views