ทีมงาน KBO Earth เดินทางมาร่วมงานครบรอบ 123 ปี กรมป่าไม้วันนี้ ( 18 ก.ย. 62 ) ทีมงาน KBO Earth นำโดย รอ.พิทักษ์ ตีรณกุล รน. ได้เดินทางมาร่วมงานครบรอบ 123 ปี กรมป่าไม้ และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ KBO Earth ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร “สาขาการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้” นี่คือรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเรา แต่ที่ภาคภูมิใจมากไปกว่านั้น นั่นคือการที่ KBO Earth ได้มีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยซึ่งนอกเหนือจากการรณรงค์หลักของ KBO Earth นั่นคือการให้ความรู้และให้ผู้คนตระหนักถึงภัยร้ายที่มาจากนวัตกรรมดิจิทัลฯ ต่าง ๆ เรื่องที่เราจำเป็นต้องทำควบคู่กันไปคือ ปลูกต้นไม้ , ปลูกป่า เพราะ KBO Earth ตระหนักดีว่า ต้นไม้คือเครื่องจักธรรมชาติเพียงอย่างเดียวที่จะคืนความสมดุลทางธรรมชาติให้โลกใบนี้ได้KBO Earth ขอขอบคุณกรมป่าไม้ ซึ่งนำโดย คุณ อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ , คุณ ชาตรี รักษาแผน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ , คุณ นริศ อาจธัญธกรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) , คุณ สุชาติ บัวบาง เจ้าหน้าที่พนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วย รบ.3 (พุยาง) และหัวหน้าหน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้ปากท่อ และ คุณ ดารณี สีโท หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงยังเป็นทีมงานหลักของ KBO Earth ด้วยทั้งนี้ KBO Earth ต้องขอขอบคุณ สมาชิกและผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่รวมแรง ร่วมใจ ทำจริง จนการปลูกป่าครั้งแรกของเราสำเร็จลงไปได้ด้วยดี


SAVE THE CLIMATE ร่วมหยุดภาวะโลกร้อน กับ KBO EARTH ——————————– “ลด” การใช้อินเทอร์เน็ต “ลบ” ดิจิทัลดาต้าที่ไร้ประโยชน์ “ลด” การใช้พลาสติก และกระแสไฟฟ้า “เพิ่ม” ชีวิตกรีนไลฟ์ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า 4 HOURS OF NO WI-FI หยุดใช้อินเทอร์เน็ต ทุกเช้าวันอาทิตย์ ในช่วงเวลา 06.00 – 10.00 น. ———————————–

1 view