ขอให้ทุกคนและโลกปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19

Updated: Sep 10, 2020.. ความกลัวเกินเหตุ คือสาเหตุของวิกฤตโลก ป่วยไวรัสโคโรน่า 80 คนแต่ป่วยไปทั้งประเทศ เศรษฐกิจแทบม้วยมรณ์ ใช้ชีวิตให้เป็นปกติเถิด อยู่อย่างมีสติ เพียงเพิ่มการระวังตน อยู่ในกรอบอันควร บนพื้นฐานของเหตุและผล และเปลี่ยนความกังวลมาสู่การสวดมนต์เพื่อโลก ส่งพลังดีๆ ไปสู่บรรยากาศ ดีกว่าคอยกังวลว่าจะมีคนป่วยเพิ่มเท่าไหร่ ขอให้ทุกคนปลอดภัย ให้โลกปลอดภัย .. อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานองค์กร เคบีโอ เอิร์ธ

4 views